“பாட புத்தகத்தில் தமிழ் மொழி சர்ச்சைக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை” – அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

“பாட புத்தகத்தில் தமிழ் மொழி சர்ச்சைக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை” – அமைச்சர் ஜெயக்குமார் | Thanthi TV

Добавить комментарий