Ashtakams & Stotrams – Sanskrit Spiritual

Buy this Audio CD at:http://www.superaudio.in/yoga-patanjali-yoga-sutra-meditative-experience-2-cds-p-4685.html or www.musicandchants.com

1. Ganesa Pancharathnam
2. Swamynatha Ashtakam
3. Vaidya Nadha Ashtakam
4. Lingashtakam
5. Sri Balamukundhashtakam
6. Madhurashtakam
7. Krishnashtakam
8. Sudharsanashtakam
9. Anna poornashtakam
10. Sri Raja Rajeswari Ashtakam
11. Meenakshi Pancha Rathnam
12. Mahalakshmi Sthuthi
13. Sasthashtakam
14. Ramachandhrashtakam
15. Sri Lakshmi Ashtakam
16. Subramanya Bhujangam
17. Siva Panjatchara Sthothram
18. Hanumanth Ashtakam
19. Marga Bandhu Sthothram
20. Dharithriya Dhukka Haranaya Sivasthothram
21. Subramanya Mangala Ashtakam 

Добавить комментарий